ติดต่อเรา

มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Faculty of Education Alumni Foundation Chiang Mai University


มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

0 5394 1211-2, 08 9855 5694, 08 1884 4221

-

danunan.k@cmu.ac.th