บริจาคกองทุนมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     เชิญชวนศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ระดมทุนกับมูลนิธิฯ ร่วมสมทบในกิจกรรมการมอบทุนการศึกษานักศึกษา หรือ การบริจาคเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มช. เนื่องใน โอกาสต่าง ๆ อาทิ การร่วมทำบุญวันเกิด ครบรอบแต่งงาน หรือครบรอบวาระสำคัญ

 

โดยสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ฯ หรือบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชี


รูปภาพที่เกี่ยวข้องสาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 06-03000-4419-9

ชื่อบัญชี มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พร้อมส่งแบบฟอร์มการบริจาค ทางไปรษณีย์ / โทรสาร /e-mail

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรุณานำส่ง คุณอนงค์ ปันทะโชติ


โทรสาร : 0-5322-1283
e-mail  : anongs.lampang@gmail.com
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : มูลนิธิศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200